POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej www. kosztorysy.com.

Administratorem danych osobowych jest Kobud Kosztorysy Sp. z o.o., z siedzibą w 55-095 Łozina, ul. Ogrodowa 18d, adres e-mail: biuro@kosztorysy.com.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W ramach strony internetowej www. kosztorysy.com mogą być gromadzone następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail
• Numer telefonu
• Adres IP
• Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. odwiedzane strony, kliknięcia)

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.kosztorysy.com są przetwarzane w następujących celach:
• Odpowiadanie na zapytania użytkowników
• Realizacja zamówień
• Prowadzenie statystyk odwiedzin strony internetowej
• Marketing bezpośredni

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www. kosztorysy.com jest:
• Umowa (w przypadku realizacji zamówień)
• Zgoda użytkownika (w przypadku marketingu bezpośredniego)
• Prawnie uzasadniony interes administratora (w przypadku statystyk odwiedzin strony internetowej)

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www. kosztorysy.com są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie są usuwane.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
• Prawo dostępu do danych
• Prawo do sprostowania danych
• Prawo do usunięcia danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www. kosztorysy.com mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym:
• Dostawcom usług IT
• Podmiotom świadczącym usługi marketingowe
• Organom państwowym na ich żądanie

Pliki cookies

Strona internetowa www. kosztorysy.com wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Służą one do rozpoznawania użytkownika i zapamiętywania jego preferencji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kosztorysy.com

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej www. kosztorysy.com.

Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024r.