Oferta

Sporządzamy przedmiary i kosztorysy w oparciu o tradycyjne metody projektowania, jak również w oparciu o dokumentację projektową z użyciem symulacji opartej na modelu BIM (z ang. Building Information Modelling).

Opracowujemy kosztorysy w zakresie:
 • architektury,
 • konstrukcji,
 • instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych,
 • sieci sanitarnych i elektrycznych,
 • robót drogowych.
Wykonujemy:
 • przedmiary i kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, zamienne, remontowe),
 • szacunkowe wyceny planowanych inwestycji,
 • wycenę kosztów inwestycji dla starających się o kredyt bankowy lub dotację,
 • zbiorcze zestawienia kosztów, materiałów itp.,
 • harmonogramy,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR).
Firmy wykonawcze wspomagamy podczas procesu ofertowania i realizacji inwestycji poprzez:
 • opracowanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych, zamiennych
 • analizę rynku i kompletowanie ofert podwykonawców i poddostawców
Prowadzimy kontrolę kosztów realizacji inwestycji.
Współpracujemy z firmami budowlanymi, biurami projektowymi, z instytucjami państwowymi oraz z osobami prywatnymi.