O nas

Jesteśmy obecni na rynku od 1997 roku. Rozpoczynaliśmy jako Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane KOBUD Dariusz Strojecki, a od 2023 roku funkcjonujemy również jako KOBUD Kosztorysy Sp. z o.o.  Zakres oferowanych usług świadczymy na terenie całego kraju.

Głównym przedmiotem naszej działalności jest analiza kosztowa inwestycji budowlanych na wszystkich etapach ich realizacji (planowanie, projektowanie, przetarg/ofertowanie, realizacja).

Współpracujemy z firmami budowlanymi, biurami projektowymi, z instytucjami państwowymi oraz z osobami prywatnymi.
Opracowujemy kosztorysy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, sieci sanitarnych i elektrycznych, robót drogowych.
W oparciu o tradycyjne metody projektowania, jak również w oparciu o dokumentację projektową z użyciem symulacji opartej na modelu BIM sporządzamy:
 • kosztorysy inwestorskie dla inwestorów instytucjonalnych (m.in. wg wymagań przepisów o zamówieniach publicznych),
 • kosztorysy dla osób prywatnych (m.in. potrzebujących wycenę kosztów inwestycji dla starających się o kredyt bankowy lub dotację),
 • przedmiary i kosztorysy wg standardów FIDIC - sporządzane przy kontraktach realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC,
 • kosztorysy ofertowe (sporządzane dla firm startujących w przetargach),
 • kosztorysy powykonawcze,
 • wskaźnikowe wyceny planowanych inwestycji, tj. na  podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów, po sprecyzowaniu niezbędnych danych wyjściowych sporządzamy kalkulacje uproszczone będące pomocą w dalszych etapach procesu inwestycyjnego.
  Wstępne (szacunkowe) wyceny sporządzane na etapie badania celowości i opłacalności inwestycji.
  Wskaźnikowe zestawienie kosztów - sporządzane na etapie projektów koncepcyjnych. Służy do wyboru najlepszego wariantu
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR),
 • harmonogramy,
 • kontrola kosztów inwestycji,
 • wspomagamy działania Inwestorów w zakresie kontroli kosztów realizacji inwestycji między innymi poprzez kontrolę kosztorysów, kalkulacji, ofert wykonawców, sporządzanie analiz kosztów i kalkulacji porównawczych.
Posiadamy wiedzę merytoryczną w zakresie technologii i prac, które kosztorysujemy.
Pracujemy na aktualne bazach cenowych m.in. Secocenud, Intercebud, Bistyp.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.