Rozbudowa i modernizacja budynku B pod potrzeby centralnej sterylizacji i oraz bloku operacyjnego
instalacje sanitarne: wod-kan, CO, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne; Wałbrzych, ul. Sokołowskiego

Opracowanie wielobranżowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: PROFIT ; Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. Dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu


Remont oddziału rehabilitacji Specjalistycznego Szitala Zespolonego w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Stefana Batorego 4

Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: PROFIT


Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno zabiegowy z bazą łóżkową; Międzychód, ul. Szpitalna 10

Opracowanie wielobranżowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: Studio Architektoniczne Ozone


Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewnej w 4 salach operacyjnych i pomieszczeniu wybudzeń zlokalizowanych na piętrze w istniejącej częsci budynku b szpitala; Wałbrzych, ul. Sokołowskiego

Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: PROFIT ; Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego


Budowa Centrum Pulmonologicznego dla Górników

Opracowanie  przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: PROJEKTOWA PROFIT ; Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego


Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego; Wałbrzych, ul. Sokołowskiego

Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: PROFIT ; Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego


Remont oddziału otolaryngologii wraz z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby oddziału chirurgii szczękowej Specjalistycznego Szitala Zespolonego w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Stefana Batorego 4

Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich budynku wraz z zagospodowarowaniem terenu i infrastrukturą

Pracowania projektowa: PROFIT


Remont instalacji CO oddziału zakaźnego; Wałbrzych, ul. Stefana Batorego 4

Opracowanie wielobranżowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Pracowania projektowa: PROFIT ; Inwestor: Specjalistyczny Szpital Zespolony