Opracowujemy kosztorysy w zakresie

- architektury

- konstrukcji

- instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych,

- sieci sanitarnych i elektrycznych,

- robót drogowych

 • Kosztorysy inwestorskie dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych (między innymi wg wymagań przepisów o zamówieniach publicznych)

 • Przedmiary i kosztorysy wg standardów FIDIC - sporządzane przy kontraktach realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC

 • Kosztorysy ofertowe (sporządzane dla firm startujących w przetargach)

 • Kosztorysy powykonawcze

 • Wskaźnikowe wyceny planowanych inwestycji

  Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów, po sprecyzowaniu niezbędnych danych wyjściowych sporządzamy kalkulacje uproszczone będące pomocą w dalszych etapach procesu inwestycyjnego.

  Wstępne (szacunkowe) wyceny sporządzane na etapie badania celowości i opłacalności inwestycji.

  Wskaźnikowe zestawienie kosztów - sporządzane na etapie projektów koncepcyjnych. Służy do wyboru najlepszego wariantu

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR)

 • Harmonogramy

 • Kontrola kosztów inwestycji

  Wspomagamy działania Inwestorów w zakresie kontroli kosztów realizacji inwestycji między innymi poprzez kontrolę kosztorysów, kalkulacji, ofert wykonawców, sporządzanie analiz kosztów i kalkulacji porównawczych.