Głównym przedmiotem naszej działalności jest analiza kosztowa inwestycji budowlanych na wszystkich etapach ich realizacji (planowanie, projektowanie, przetarg/ofertowanie, realizacja).         

Opracowujemy kosztorysy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, sieci sanitarnych i elektrycznych, robót drogowych.

Sporządzamy:

- przedmiary i kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, powykonawcze)

- szacunkowe wyceny planowanych inwestycji

- zbiorcze zestawienia kosztów

- harmonogramy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR)

 Firmy wykonawcze wspomagamy podczas procesu ofertowania i realizacji inwestycji poprzez:

- opracowanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych, zamiennych

- analizę rynku i kompletowanie ofert podwykonawców i poddostawców

Prowadzimy konrolę kosztów realizacji inwestycji.

 

Swoją ofertę kierujemy do firm projektowych, wykonawczych, inwestorów oraz klientów indywidualnych z terenu całego kraju.

 Serdecznie zapraszamy do współpracy